top of page

İstanbul Üniversitesi Psikoloji Kulübü

İstanbul Üniversitesi Psikoloji kulübü resmi olarak 2003 yılında dönemin öğrencileri tarafından büyük fedakarlıklara kurulmuş ve Türkiye’nin ilk psikoloji öğrenci topluluğu olmuştur. Kulübün resmi tarihi 2003 olsa da 1995 yılından itibaren İstanbul Üniversitesi Psikoloji Öğrencileri Topluluğu ismiyle çalışmalar yapmıştır. Kurulduğu günden beri ilk olmanın vermiş olduğu değerle buna yakışır bir misyon yüklenmiştir. Buna bağlı olarak değişen şartlarla uyum içerisinde her zaman vizyonunu üst seviyelerde tutmaya çalışmaktadır. 
İstanbul Psikoloji Kulübü yalnızca bünyesindeki öğrencilere değil her okuldan her yaştan insana hitap eden, psikolojiye ilgisi olan tüm insanları tek çatı altında toplayan faaliyetler yapmayı kendine amaç edinmiştir. 2010 yılından 2020 yılına kadar olan sürede 10 Psikoloji Günleri etkinliği ve 5 Psikoloji Sempozyumu etkinliği düzenlemiştir. Bu sayede psikoloji öğrencileri organizasyon becerileri kazanabilmiş, kendilerini ifade etme biçimleri gelişmiş ve topluluk içinde çalışabilme becerileri edinebilmiştir. 
Kulübümüz, edindiği misyonu ve hep üst seviyede tutmaya çalıştığı vizyonu ile öğrencilerin; çevresine duyarlı, kendinin farkında, sorumluluk bilinci olan psikologlar olarak mezun olmalarını hedeflemiştir. Bunu da sosyal sorumluluk hakkında yaptığı birçok proje ve etkinlikte görebilmekteyiz. Bu sayede psikoloji öğrencileri, ötekileştirmeden uzak ve nefret söylemlerine karşı olacak bir şekilde farklılıklara saygı duyan bir yapıya bürünme imkanı elde etmektedirler. 
İÜPK, sadece psikoloji değil birçok etkileşimli alan ile ilgilenmelerini sağlayarak öğrencilerin; bilim, felsefe, kültür, sanat gibi çok önemli alanlarda kendilerini yetiştirebilmelerini sağlamaktadır. Psikologların bu alanlarda bilgi sahibi olması gerektiğinin bilincindedir ve bu bilince uygun olarak hareket etmektedir.
Kulübümüz, her zaman sosyal sorumluluk bilincine sahip ve alanında yetkin kişilerin var olması için emek vermiştir ve vermeye devam edecektir.

Hakkında: Hoş Geldiniz
WhatsApp Image 2021-10-25 at 21.37_edited.jpg

YAPILANMAMIZ

Hakkında: Hoş Geldiniz

2020-2021 döneminde kulübün işleyişinde bazı değişikliklere gidilmiştir. Önceki dönemlerde belli başlı takımlar, takım yönetim kurulu sorumluları ve üyeleri yıl boyunca sabit kalırken bu yıl daha farklı bir sistem oluşturulmuştur. T insan modelinden temelini alan yeni sistem; T’nin dik çizgisinde dikey öğrenmeyi yani bir şeyin her şeyini bilmeyi, T’nin yatay çizgisinde yatay öğrenmeyi yani her şeyin de bir şeyini bilmeyi amaçlamıştır. Temelde en iyi olmayı hedeflediğimiz alan psikoloji ve psikolojide en iyi olabilmek için okuma, yazma, kendimizi ifade edebilme, iletişim, yönetim, organizasyon, sosyal medya, tasarım, kültür-sanat, pazarlama gibi becerilerimizi geliştirmeyi hedeflemekteyiz. Değişken ekiplerin olduğu bir sistemde üyelerin çok yönlü bir gelişimi hedeflenmiştir. Şöyle ki; bu ay olan bir ekip bir sonraki ay olmayabilir veya 2-3 ekip birleştirilip kapsamlı 1 ekip oluşturulabilir. Üyelerin belirli aralıklarda yer değişimi sağlanarak farklı becerilerde kendilerini geliştirebilmeleri asıl amaçtır. Bu esneklik, tek yönlü gelişimi engelleyip farklı bakış açıları ve farklı konularda beceri keşiflerini sağlamaktadır. Bu da vizyon gelişimi, misyonun benimsenmesi ve iş becerisini arttıran önemli bir etkendir.

bottom of page